Saturday, October 13, 2012


கண்ணாடிக் குவளைக்குள்
மோதும் மீனாக
உன் நினைவுகளோடு
என் மோதல்..

No comments:

Post a Comment